Wat is spelbegeleiding?
Spelen is een manier van bezig zijn dat op alle leeftijden voorkomt. Het spelen blijft niet hetzelfde maar ontwikkelt zich. Hierdoor krijgt het kind de gelegenheid de wereld om zich heen te onderzoeken en nieuwe dingen te ontdekken. Spelen is essentieel voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het vormen van de eigen persoonlijkheid en het leren omgaan met je omgeving. Uitgangspunt is dat kinderen het leuk vinden om te spelen.

Maar spelen is niet altijd vanzelfsprekend. Bij kinderen met een verstoorde ontwikkeling is spelen soms moeilijk en kan de spelontwikkeling stagneren. Het is van belang deze kinderen extra te begeleiden of stimuleren bij hun spel.

Het doel van spelbegeleiding is om de stagnerende ontwikkeling weer op gang te helpen. Binnen de spelbegeleiding staat centraal dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn!

Via het spelen kunnen vaardigheden worden aangeleerd en geoefend, nieuwe ervaringen worden opgedaan en nieuwe rollen aangeleerd.

Denk hierbij aan doelen gericht op de sociaal – en emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling (schoolvaardigheden oefenen).

Visie
In spel kan het kind zijn wie het wil zijn. Door te spelen ontwikkelt het kind zelfvertrouwen en leert het omgaan met zijn omgeving. Vanuit de visie dat ieder kind recht heeft om deze eigenschappen en vaardigheden te leren en verder te ontplooien, verzorg ik spelbegeleiding sessies. Belangrijk uitgangspunt is het werken vanuit de behoefte en mogelijkheden van het individuele kind.

Voor wie?
Spelbegeleiding is een hulpvorm om bij ieder kind de stagnerende ontwikkeling weer op gang te helpen.

Kirsten van Egmond
Delft (Zuid-Holland)
Tel: +31 (0)6-23002045
E: info@spelbegeleiding.nl

KVK: 27358874